Manuál 2018 aktualizovaný

Na základě „Metodického usměrnění pro zajištění jednotného postupu orgánů ochrany veřejného zdraví a zdravotních ústavů při posuzování, resp. realizaci výpočtů hluku z automobilové dopravy.“ Č. j. MZDR 39345/2019-1/OVZ“ (dále jen metodické usměrnění),které ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 20. září 2019 v reakci na vydaný Manuál 2018, byly provedeny a schváleny změny Přílohy A a Přílohy B publikace „Metodika pro výpočet hluku ze silniční dopravy – aktualizace metodiky. Manuál 2018“ (dále jen Manuál 2018). V reakci na metodické usměrnění nebyla přijata úprava Přílohy C. Z tohoto důvodu bylo v září 2020 uskutečněno jednání expertní skupiny Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva dopravy ČR, na kterém byly dohodnuty úpravy Přílohy C Manuálu 2018 a následně předloženy úpravy i v ostatních přílohách, resp. kapitolách Manuálu 2018 vzniklých na základě mezirezortních jednání. V předložené verzi 2020 Manuálu 2018 je v uceleném plném kontextu zapracováno mezirezortně odsouhlasené znění Přílohy A, B, C, D Manuálu 2018 s dohodnutými úpravami a změnami, včetně promítnutí těchto úprav i změn do kapitoly 1.8.4.3 Manuálu 2018, která byla tímto dokumentem též aktualizována.

 

Aktualizovaný manuál ke stažení zde.

 

 


Kalendář akcí


2. pololetí 2022

PT 1996 (E01/SB/2022)

Zkoušení způsobilosti: Měření hladin akustického tlaku dle ČSN ISO 1996-1, ČSN ISO 1996-2

více »

2. pololetí 2022

PT 9612 (E02/PP/2022)

Zkoušení způsobilosti: Měření hladin akustického tlaku dle ČSN EN ISO 9612

více »

2. pololetí 2022

PT 5349 (E03/V/2022)

Zkoušení způsobilosti: Měření vibrací dle ČSN EN ISO 5349-1, 2

více »

2. pololetí 2022

PT 16283, 717 (E04/N/2022)

Měření vzduchové neprůzvučnosti dle ČSN EN ISO 16283-1 + ČSN EN ISO 717-1 (Měření vzduchové neprůzvučnosti)

více »

Naši partneři


Logo Norsonic Logo DataKustik Logo G.R.A.S.

EU