PT 16283, 717 (E04/N/2022)

PT 16283, 717 (E04/N/2022)

Název programu zkoušení způsobilosti: Měření vzduchové neprůzvučnosti dle ČSN EN ISO 16283-1 + ČSN EN ISO 717-1 (Měření vzduchové neprůzvučnosti).

Místo konání: Praha

Datum konání: 2. pololetí 2022

Příjem přihlášek: do konce srpna 2022

Koordinátor zkoušení způsobilosti: Ing. Jiří Nový

Cena za účast na programu zkoušení způsobilosti:

PT 16283, 717 (E04/N/2022): 11 850,- Kč + 21 % DPH

Přihlášku možné stáhnout zde.

Poskytnutí slevy:

10 % z celkové ceny

  • stálí zákazníci (pravidelná každoroční účast)
  • více měřicích skupin z jedné organizace

Storno podmínky:

V případě zrušení objednávky účasti na programu zkoušení způsobilosti ve lhůtě kratší než 2 dny před konáním a v případě neomluvené neúčasti přihlášené měřicí skupiny, se účastník zavazuje uhradit poskytovateli zkoušení způsobilosti plnou částku. Účast je nutné omluvit telefonicky 777 112 044 a elektronicky na e-mail infoZZ@ekolagroup.cz.

Objednávky zašlete na výše uvedenou adresu, upřednostňujeme elektronickou cestu komunikace na adresu infoZZ@ekolagroup.cz

Přihlášeným účastníkům budou zaslány elektronicky podrobné instrukce o organizaci programu zkoušení a informace o položce zkoušení způsobilosti nejpozději 1 měsíc před realizací zkoušky způsobilosti, v případě opožděného zaslání přihlášky budou instrukce zaslány obratem po přijetí přihlášky.

V případě nedostatečného počtu přihlášených účastníků pro konkrétní program, nebude program v daném roce realizován, přihlášení účastníci budou o této skutečnosti informováni nejpozději měsíc před avizovaným termínem.

Při vyhodnocení programu zkoušení způsobilosti bude dodržena zásada důvěrnosti, výsledky jednotlivých účastníků budou v závěrečné zprávě uváděny anonymně (kód laboratoře bude měřicí skupině přidělen před zahájením zkoušky). Bez písemného souhlasu účastníka nesmí být výsledky s uvedením přesné identifikace účastníka sděleny třetí straně.

Praha, 24. 1. 2022


Přihláška

Údaje o firmě:

Fakturační adresa:

Kontakt na účastníka:
Kalendář akcí


2. pololetí 2022

PT 1996 (E01/SB/2022)

Zkoušení způsobilosti: Měření hladin akustického tlaku dle ČSN ISO 1996-1, ČSN ISO 1996-2

více »

2. pololetí 2022

PT 9612 (E02/PP/2022)

Zkoušení způsobilosti: Měření hladin akustického tlaku dle ČSN EN ISO 9612

více »

2. pololetí 2022

PT 5349 (E03/V/2022)

Zkoušení způsobilosti: Měření vibrací dle ČSN EN ISO 5349-1, 2

více »

2. pololetí 2022

PT 16283, 717 (E04/N/2022)

Měření vzduchové neprůzvučnosti dle ČSN EN ISO 16283-1 + ČSN EN ISO 717-1 (Měření vzduchové neprůzvučnosti)

více »

Naši partneři


Logo Norsonic Logo DataKustik Logo G.R.A.S.

EU