Akustická kamera

Jedná se o zařízení, kterým lze detailně identifikovat zdroje akustické emise pomocí speciální mikrofonní soustavy a poté naměřená akustická data graficky prezentovat. Díky svým technickým vlastnostem a modulární skladbě je uplatnění akustické kamery při lokalizaci zvuku v různých oborech lidské činnosti ve vnitřním i venkovním prostředí.

Příklady použití akustické kamery:

  • Automobilový průmysl (hluk v interiéru automobilu)
  • Detekce závad na strojním zařízení
  • Detekce akusticky slabých míst na fasádě objektů
  • Akustické mapování průmyslových objektů
  • …a mnoho dalších

Soustava AK se skládá z několika mikrofonních jednotek, které jsou uspořádány dle potřeby měření do kruhu (tzv. Ring), do trojúhelníku (tzv. Star) nebo do sféry (viz následující obrázky).

Uspořádání mikrofonů je vázáno na konkrétním použití.


Pomocí video systému zobrazí jednotlivé zdroje zvuku a jejich akustickou energii a také zjistí, které zdroje zvuku jsou rozhodující a které je možné zanedbat. Tím toto zařízení umožňuje optimálně investovat prostředky např. na snížení hluku na „správných místech“. Pomocí tohoto systému je možné zdroje zvuku zjistit rychle, elegantně a přesně.

Měření je také možné provádět v širokém rozsahu vzdáleností, detailní a krátké vzdálenosti, tak i vzdálenosti až 800 m od zdroje hluku.


V rámci rozšíření našich služeb vybudovala firma EKOLA group, spol. s r.o., na své pobočce v Plzni nové pracoviště vybavené tímto sofistikovaným měřicím a softwarovým systémem umožňujícím vytipování, okamžitou analýzu, identifikaci a lokalizaci zdrojů hluku a stanovení jejich vzájemného podílu na celkovém hluku.

 

Příklady z terénních měření s AK v České republice:

 

Související odkazy:

Infoleták ke stažení zde.

Reportáž o AK z měření v terénu

 

 


Kalendář akcí


duben – říjen 2017

PT 1996, HEM34065 (E02/VN/2017)

Měření hluku ze stacionárního zdroje

více »

červen – říjen 2017

PT 1996, HEM34065 (E01/ŽD/2017)

Měření hluku z železniční dopravy

více »

2. pololetí 2017

PT EO3 (E03/AS/2017)

Výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku A ze silniční dopravy s použitím standardních výpočtových metodik

více »

2. pololetí 2017

PT 5349 (E04/V/2017)

Měření vibrací přenášených na ruce při práci s ručním mechanizovaným nářadím

více »

Naši partneři


Logo Norsonic Logo DataKustik Logo G.R.A.S. Logo dB

Inovační vouchery