Další činnosti v oblasti ŽP

Společnost Ekola group dále zajišťuje zpracování odborných studií z následujících oblastí

Znečištění ovzduší

 • odborný posudek dle § 11 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.

Zdraví obyvatelstva

 • hodnocení zdravotních rizik
 • posuzování vlivů na veřejné zdraví

Ochrana přírody

 • zpracování generelů, plánů a projektů ÚSES
 • vyhodnocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.
 • dendrologické průzkumy a inventarizace dřevin
 • hodnocení krajinného rázu
 • hydrogeologické studie

Veškeré výše uvedené činnosti jsou zajišťovány včetně

 • grafických výstupů zpracovaných v prostředí GIS
 • fotodokumentace
 • zajištění inženýrské činnosti po dobu celého procesu
 • poradenství
 • konzultační činnosti

 Kalendář akcí


2. pololetí 2022

PT 1996 (E01/SB/2022)

Zkoušení způsobilosti: Měření hladin akustického tlaku dle ČSN ISO 1996-1, ČSN ISO 1996-2

více »

2. pololetí 2022

PT 9612 (E02/PP/2022)

Zkoušení způsobilosti: Měření hladin akustického tlaku dle ČSN EN ISO 9612

více »

2. pololetí 2022

PT 5349 (E03/V/2022)

Zkoušení způsobilosti: Měření vibrací dle ČSN EN ISO 5349-1, 2

více »

2. pololetí 2022

PT 16283, 717 (E04/N/2022)

Měření vzduchové neprůzvučnosti dle ČSN EN ISO 16283-1 + ČSN EN ISO 717-1 (Měření vzduchové neprůzvučnosti)

více »

Naši partneři


Logo Norsonic Logo DataKustik Logo G.R.A.S.

EU