Měření prašnosti

Pracovní prostředí

Zajišťujeme měření prašnosti v pracovním prostředí. Měření jsou prováděna v souladu se Zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a Nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Provádíme následující odběry

  • celkové a respirabilní frakce prachu
  • svářečských dýmů
  • početní koncentrace skleněných a azbestových vláken
  • stanovení obsahu fibrogenní složky v respirabilním prachu (např. volný SiO2)

Součástí akreditovaného protokolu je standardně vyhodnocení obsahující zařazení profesí do kategorií dle Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb.

Venkovní prostředí

Zajišťujeme měření frakce prachu PM10 ve venkovním prostředí s využitím aparatury Sven Leckel.

Aparatura Sven Leckel

Fotogalerie z měřeníKalendář akcí


29.11.-30.11.2017

50 let Norsonic - Nové směry v měřicí technice

více »

2. pololetí 2017

PT 5349 (E04/V/2017)

Měření vibrací přenášených na ruce při práci s ručním mechanizovaným nářadím

více »

červen – říjen 2017

PT 1996, HEM34065 (E01/ŽD/2017)

Měření hluku z železniční dopravy

více »

2. pololetí 2017

PT EO3 (E03/AS/2017)

Výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku A ze silniční dopravy s použitím standardních výpočtových metodik

více »

Naši partneři


Logo Norsonic Logo DataKustik Logo G.R.A.S.

EU