Měření osvětlení

Měření denního/umělého osvětlení, posouzení sdruženého osvětlení

Zkušební laboratoř EKOLA group, akreditovaná ČIA pod č. 1329, provádí

  • měření umělého osvětlení
  • měření denního osvětlení
  • posouzení sdruženého osvětlení
  • výpočet denního a umělého osvětlení

Měření denního osvětlení provádíme pro ověření normovaných hodnot daných normami:

  • ČSN 73 0580-1: Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky
  • ČSN 73 0580-2: Denní osvětlení budov – Část 2: Denní osvětlení obytných budov
  • ČSN 73 0580-3: Denní osvětlení budov – Část 3: Denní osvětlení škol
  • ČSN 73 0580-4: Denní osvětlení budov – Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov

Měření umělého osvětlení provádíme pro ověření normovaných hodnot daných normami:

  • ČSN EN 12464-1: Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory
  • ČSN EN 12464-2: Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory.

Naměřené hodnoty denního i umělého osvětlení dle objednávky posuzujeme jako celek i jako jednotlivé části podílející se na sdruženém osvětlení dle platné technické normy ČSN 36 0020: Sdružené osvětlení.

Dle požadavků zákazníka provádíme měření a posouzení osvětlení dalších funkčních prostor, které nejsou popsány v odstavcích výše, např. dle ČSN EN 12193: Osvětlení sportovišť nebo ČSN EN 1838: Světlo a osvětlení – nouzové osvětlení.

Ukázky výstupů

Obrázek z protokolu o měření denního osvětlení


Obrázek z protokolu o měření umělého osvětlení


Vizualizace výpočtu umělého osvětlení herny


Měření umělého osvětleníKalendář akcí


2. pololetí 2022

PT 1996 (E01/SB/2022)

Zkoušení způsobilosti: Měření hladin akustického tlaku dle ČSN ISO 1996-1, ČSN ISO 1996-2

více »

2. pololetí 2022

PT 9612 (E02/PP/2022)

Zkoušení způsobilosti: Měření hladin akustického tlaku dle ČSN EN ISO 9612

více »

2. pololetí 2022

PT 5349 (E03/V/2022)

Zkoušení způsobilosti: Měření vibrací dle ČSN EN ISO 5349-1, 2

více »

2. pololetí 2022

PT 16283, 717 (E04/N/2022)

Měření vzduchové neprůzvučnosti dle ČSN EN ISO 16283-1 + ČSN EN ISO 717-1 (Měření vzduchové neprůzvučnosti)

více »

Naši partneři


Logo Norsonic Logo DataKustik Logo G.R.A.S.

EU