Měření osvětlení

Měření denního/umělého osvětlení, posouzení sdruženého osvětlení

Zkušební laboratoř EKOLA group, akreditovaná ČIA pod č. 1329, provádí

  • měření umělého osvětlení
  • měření denního osvětlení
  • posouzení sdruženého osvětlení
  • výpočet denního a umělého osvětlení

Měření denního osvětlení provádíme pro ověření normovaných hodnot daných normami:

  • ČSN 73 0580-1: Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky
  • ČSN 73 0580-2: Denní osvětlení budov – Část 2: Denní osvětlení obytných budov
  • ČSN 73 0580-3: Denní osvětlení budov – Část 3: Denní osvětlení škol
  • ČSN 73 0580-4: Denní osvětlení budov – Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov

Měření umělého osvětlení provádíme pro ověření normovaných hodnot daných normami:

  • ČSN EN 12464-1: Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory
  • ČSN EN 12464-2: Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory.

Naměřené hodnoty denního i umělého osvětlení dle objednávky posuzujeme jako celek i jako jednotlivé části podílející se na sdruženém osvětlení dle platné technické normy ČSN 36 0020: Sdružené osvětlení.

Dle požadavků zákazníka provádíme měření a posouzení osvětlení dalších funkčních prostor, které nejsou popsány v odstavcích výše, např. dle ČSN EN 12193: Osvětlení sportovišť nebo ČSN EN 1838: Světlo a osvětlení – nouzové osvětlení.

Ukázky výstupů

Obrázek z protokolu o měření denního osvětlení


Obrázek z protokolu o měření umělého osvětlení


Vizualizace výpočtu umělého osvětlení herny


Měření umělého osvětlení