Historie, současnost a cíle

Historie

Společnost EKOLA byla založena v roce 1990. Hlavními činnostmi byly především nejrůznější akustická měření, návrhy protihlukových opatření a modelování akustické zátěže. Společnost postupně rozšířila svou činnost o oblasti, jako jsou měření prašnosti, světelných podmínek a posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí. Začala se zabývat také řešením problematiky ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a integrované prevence. Od roku 2003 působí společnost na trhu pod názvem EKOLA group, spol. s r.o.

Současnost

Společnost EKOLA group, spol. s r.o. je dynamicky se rozvíjející společností, která svou činností pokrývá celou republiku včetně zahraničních aktivit. V současné době se naše pracoviště nacházejí v Praze, Plzni, Teplicích, Turnově a Uherském Hradišti. Společnost spolupracuje s řadou významných pracovišť u nás i v zahraničí.

K naší práci využíváme rozsáhlé technické zázemí včetně vlastní akreditované zkušební akustické laboratoře a laboratoře fyzikálních veličin. Náš pracovní tým je tvořen řadou pracovníků s dlouholetou praxí v oblasti životního prostředí, akustiky a ochrany zdraví, kteří se vedle běžných zakázek podílejí rovněž na realizaci řady výzkumných a vývojových projektů (např. Projekt SP/1b6/193/07 „Stanovení akustického klimatu na území ČR). Společnost je certifikována podle norem ISO 9001, ISO 14001 a ČSN ISO 45001:2018.

Společnost EKOLA group, spol. s r.o. je výhradním zástupcem firmy NORSONIC, světového výrobce zvukoměrné techniky, pro Českou republiku, výhradním zástupcem německé společnosti DataKustik, která je autorem uživatelsky oblíbených a ve světě velmi rozšířených výpočtových programů CADNA A, CADNA R a Bastian určených k řešení akustické a hlukové problematiky a dodává na náš trh výrobky dalších zahraničních firem, jako např. firmy G.R.A.S., která je předním výrobcem akustických snímačů a snímačů chvění.

Cíle

Stavíme již přes 25 let na otevřeném a individuálním přístupu k našim klientům a snažíme se vždy společně nalézt optimální řešení s ohledem na životní prostředí a veřejné zájmy. Jsme zvyklí odvádět kvalitní práci na profesionální úrovni, jejíž přirozenou součástí je její neustálé zlepšování. Při práci využíváme nejen nejmodernějších technologií, ale rovněž zdravý rozum a cit.


Kalendář akcí


2. pololetí 2022

PT 1996 (E01/SB/2022)

Zkoušení způsobilosti: Měření hladin akustického tlaku dle ČSN ISO 1996-1, ČSN ISO 1996-2

více »

2. pololetí 2022

PT 9612 (E02/PP/2022)

Zkoušení způsobilosti: Měření hladin akustického tlaku dle ČSN EN ISO 9612

více »

2. pololetí 2022

PT 5349 (E03/V/2022)

Zkoušení způsobilosti: Měření vibrací dle ČSN EN ISO 5349-1, 2

více »

2. pololetí 2022

PT 16283, 717 (E04/N/2022)

Měření vzduchové neprůzvučnosti dle ČSN EN ISO 16283-1 + ČSN EN ISO 717-1 (Měření vzduchové neprůzvučnosti)

více »

Naši partneři


Logo Norsonic Logo DataKustik Logo G.R.A.S.

EU