Měření vibrací dle ČSN ISO 2631 – 1,2 (Měření vibrací v budovách z železniční dopravy)

PT 2631 (E02/V/2024)

Název programu zkoušení způsobilosti: Měření vibrací dle ČSN ISO 2631 – 1,2
(Měření vibrací v budovách z železniční dopravy)

Místo konání: okolí Plzně

Datum konání: 1. pololetí 2024

Příjem přihlášek: průběžné do konce dubna 2024

Koordinátor zkoušení způsobilosti: Ing. Jiří Nový

Cena za účast na programu zkoušení způsobilosti:

PT 2631 (E02/V/2024): 12 500,- Kč + 21 % DPH

Poskytovatel programu zkoušení způsobilosti:

Poskytovatel zkoušení způsobilosti EKOLA group, spol. s r.o.
akreditovaný ČIA pod č. 7011
Mistrovská 4
108 00 Praha 10

Přihlášení:

Možno online - zde dole na stránce.

 

Poskytnutí slevy:

10 % z celkové ceny

  • stálí zákazníci (pravidelná každoroční účast)
  • více měřicích skupin z jedné organizace

Storno podmínky:

V případě zrušení objednávky účasti na programu zkoušení způsobilosti ve lhůtě kratší než 2 dny před konáním a v případě neomluvené neúčasti přihlášené měřicí skupiny, se účastník zavazuje uhradit poskytovateli zkoušení způsobilosti plnou částku. Účast je nutné omluvit telefonicky 777 112 044 a elektronicky na e-mail: infoZZ@ekolagroup.cz.

Objednávky zašlete na výše uvedenou adresu, upřednostňujeme elektronickou cestu komunikace na adresu: infoZZ@ekolagroup.cz

Přihlášeným účastníkům budou zaslány elektronicky podrobné instrukce o organizaci programu zkoušení a informace o položce zkoušení způsobilosti nejpozději 1 měsíc před realizací zkoušky způsobilosti, v případě opožděného zaslání přihlášky budou instrukce zaslány obratem po přijetí přihlášky.

V případě nedostatečného počtu přihlášených účastníků pro konkrétní program, nebude program v daném roce realizován, přihlášení účastníci budou o této skutečnosti informováni nejpozději měsíc před avizovaným termínem.

Při vyhodnocení programu zkoušení způsobilosti bude dodržena zásada důvěrnosti, výsledky jednotlivých účastníků budou v závěrečné zprávě uváděny anonymně (kód laboratoře bude měřicí skupině přidělen před zahájením zkoušky). Bez písemného souhlasu účastníka nesmí být výsledky s uvedením přesné identifikace účastníka sděleny třetí straně.

Praha, 8. 1. 2023


Přihláška

Údaje o firmě:

Fakturační adresa:

Kontakt na účastníka: