Měření hluku

Zkušební laboratoř EKOLA group, akreditovaná ČIA pod č. 1329, zajišťuje

 • měření stacionárních zdrojů hluku ve venkovním a vnitřním prostředí (např. vzduchotechnická zařízení, výtahy, hudební produkce apod.)
 • měření hluku z automobilové, železniční, letecké a jiné dopravy
 • stavební a prostorová akustika – vzduchová a kročejová neprůzvučnost, doba dozvuku
 • dlouhodobý monitoring hluku
 • měření hluku ze stavební činnosti
 • měření hluku z průmyslových areálů
 • měření impulsního hluku (dobývací prostory, lomy, střelnice)
 • měření hluku v pracovním prostředí, včetně vyhodnocení a vypracování návrhů pro účely kategorizace prací
 • měření pro hlukové mapy měst, sídleních útvarů
 • technická měření hluku (např. stanovení akustického výkonu strojů a zařízení) – laboratoř disponuje vlastní bezdozvukovou komorou
 • měření a hodnocení vložného útlumu protihlukových clon
 • identifikace zdrojů zvuku/hluku s využitím AKUSTICKÉ KAMERY

Hodnocení zdravotních rizik z expozice hlukem

Společnost EKOLA group provádí hodnocení zdravotních rizik hluku pracovníkem autorizovaným pro posuzování vlivů hluku na veřejné zdraví.

Fotogalerie z našich měřeníKalendář akcí


29.11.-30.11.2017

50 let Norsonic - Nové směry v měřicí technice

více »

2. pololetí 2017

PT 5349 (E04/V/2017)

Měření vibrací přenášených na ruce při práci s ručním mechanizovaným nářadím

více »

červen – říjen 2017

PT 1996, HEM34065 (E01/ŽD/2017)

Měření hluku z železniční dopravy

více »

2. pololetí 2017

PT EO3 (E03/AS/2017)

Výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku A ze silniční dopravy s použitím standardních výpočtových metodik

více »

Naši partneři


Logo Norsonic Logo DataKustik Logo G.R.A.S.

EU