Kalibrační laboratoř

Kalibrační laboratoř EKOLA group

Od roku 2022 jsme rozšířili rozsah služeb pro stávající i nové zákazníky o kalibrační činnost v oboru akustiky.

Kalibrační laboratoř č. 2416 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018, se sídlem na adrese Mistrovská 722/7, Praha 10.


*

Nabízíme akreditované metrologické kalibrace zvukoměrné techniky:

  • Zvukových analyzátorů podle ČSN EN 61672-3
  • Pásmových filtrů zvukových analyzátorů podle ČSN EN 61260-3
  • Měřicích mikrofonů velikosti 1‘‘ a 1/2‘‘
  • Akustických kalibrátorů podle ČSN EN IEC 60942

 

 

Součástí akreditovaného kalibračního listu může být i výrok o shodě se specifikacemi podle příslušných norem, týkajících se kalibrovaného zařízení a deklarované třídy přesnosti.

 

Kontakt: kalibrace@ekolagroup.cz