Služby v rámci územního a stavebního řízení

V rámci dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) nebo rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území dle Přílohy č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. nabízíme

 • popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů
 • řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace apod.)
 • řešení ochrany ovzduší
 • řešení ochrany proti hluku (hluk ze stavební činnosti, hluk z provozu)
 • měření hluku v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb
 • posouzení denního osvětlení, proslunění a oslunění

K projektovým dokumentacím dle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. u stavby zajišťujeme

 • posouzení vlivu stavby na životní prostředí
 • řešení ochrany proti hluku (hluk ze stavební činnosti, hluk z provozu)
 • posouzení stavebních konstrukcí z hlediska stavební akustiky
 • posouzení denního osvětlení, proslunění a oslunění

Pro dokumentaci bouracích prací dle Přílohy č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. zpracováváme

 • podmínky pro ochranu životního prostředí při odstraňování stavby
 • řešení ochrany proti hluku z demoliční činnosti
 • nakládání s odpady podle jednotlivých druhů, jmenovitě s nebezpečným odpadem, a způsob jeho dopravy, recyklace a uložení

Veškeré výše uvedené činnosti jsou zajišťovány včetně

 • grafických výstupů zpracovaných v prostředí GIS
 • fotodokumentace
 • zajištění inženýrské činnosti po dobu celého procesu
 • poradenství
 • konzultační činnosti

Kalendář akcí


2. pololetí 2022

PT 1996 (E01/SB/2022)

Zkoušení způsobilosti: Měření hladin akustického tlaku dle ČSN ISO 1996-1, ČSN ISO 1996-2

více »

2. pololetí 2022

PT 9612 (E02/PP/2022)

Zkoušení způsobilosti: Měření hladin akustického tlaku dle ČSN EN ISO 9612

více »

2. pololetí 2022

PT 5349 (E03/V/2022)

Zkoušení způsobilosti: Měření vibrací dle ČSN EN ISO 5349-1, 2

více »

2. pololetí 2022

PT 16283, 717 (E04/N/2022)

Měření vzduchové neprůzvučnosti dle ČSN EN ISO 16283-1 + ČSN EN ISO 717-1 (Měření vzduchové neprůzvučnosti)

více »

Naši partneři


Logo Norsonic Logo DataKustik Logo G.R.A.S.

EU