Služby v rámci územního a stavebního řízení

V rámci dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) nebo rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území dle Přílohy č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. nabízíme

 • popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů
 • řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace apod.)
 • řešení ochrany ovzduší
 • řešení ochrany proti hluku (hluk ze stavební činnosti, hluk z provozu)
 • měření hluku v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb
 • posouzení denního osvětlení, proslunění a oslunění

K projektovým dokumentacím dle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. u stavby zajišťujeme

 • posouzení vlivu stavby na životní prostředí
 • řešení ochrany proti hluku (hluk ze stavební činnosti, hluk z provozu)
 • posouzení stavebních konstrukcí z hlediska stavební akustiky
 • posouzení denního osvětlení, proslunění a oslunění

Pro dokumentaci bouracích prací dle Přílohy č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. zpracováváme

 • podmínky pro ochranu životního prostředí při odstraňování stavby
 • řešení ochrany proti hluku z demoliční činnosti
 • nakládání s odpady podle jednotlivých druhů, jmenovitě s nebezpečným odpadem, a způsob jeho dopravy, recyklace a uložení

Veškeré výše uvedené činnosti jsou zajišťovány včetně

 • grafických výstupů zpracovaných v prostředí GIS
 • fotodokumentace
 • zajištění inženýrské činnosti po dobu celého procesu
 • poradenství
 • konzultační činnosti

Kalendář akcí


Březen- duben 2019

NMPB Routes 96, NMPB Routes 2008, RLS 90 (E01/VSD/2019)

Výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku A ze silniční dopravy s použitím standardních výpočtových metodik

více »

Duben – prosinec 2019

PT/1996 (E01/SD/2019)

Měření hladin akustického tlaku dle ČSN ISO 1996-1, ČSN ISO 1996-2(Měření hluku ze silniční dopravy)

více »

Říjen/listopad 2019

PT/1996 (E02/SB/2019)

Měření hladin akustického tlaku dle ČSN ISO 1996-1, ČSN ISO 1996-2(Měření hluku ze silniční dopravy),

více »

Říjen / listopad 2019

PT/9612 (E03/PP/2019)

Měření hladin akustického tlaku dle ČSN EN ISO 9612(Měření hluku v pracovním prostředí)

více »

Říjen / listopad 2019

PT/5349 (E04/V/2019)

Měření vibrací dleČSN EN ISO 5349(Měření vibrací přenášených na ruce při práci s ručním mechanizovaným nářadím)

více »

Říjen / listopad 2019

PT/3382 (E05/D/2019)

Měření doby dozvuku dle ČSN EN ISO 3382

více »

Naši partneři


Logo Norsonic Logo DataKustik Logo G.R.A.S.

EU