Zkoušení způsobilosti

Poskytovatel zkoušení způsobilosti (ZZ) EKOLA group č. 7011, pracoviště společnosti EKOLA group, akreditované ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17043:2010, organizuje programy zkoušení způsobilosti.

Pozvánka k účasti na program zkoušení způsobilosti

Vážení kolegové, stejně jako v uplynulých letech organizuje akreditovaný Poskytovatel zkoušení způsobilosti EKOLA group v roce 2024 jsou připraveny následující programy zkoušení způsobilosti:

 

  1. Měření hluku v chráněném venkovním prostoru staveb – hluk ze silniční dopravy
  2. Měření vibrací v budovách z železniční dopravy
  3. Výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku A ze silniční dopravy

 

PT 1996 (E01/VP/2024)

Název programu zkoušení způsobilosti: Měření hladin akustického tlaku dle ČSN ISO 1996-1, ČSN ISO 1996-2 (Měření hluku ze silniční dopravy).

Místo konání: okolí Plzně

Datum konání: 1. pololetí 2024

Příjem přihlášek: průběžné do konce dubna 2024

Koordinátor zkoušení způsobilosti: Ing. Jiří Nový

Cena za účast na programu zkoušení způsobilosti:

PT 1996 (E01/VP/2024): 12 500,- Kč + 21 % DPH

PT 2631 (E02/V/2024)

Název programu zkoušení způsobilosti: Měření vibrací dle ČSN ISO 2631 – 1,2 (Měření vibrací v budovách z železniční dopravy)

Místo konání: okolí Plzně

Datum konání: 1. pololetí 2024

Příjem přihlášek: průběžné do konce dubna 2024

Koordinátor zkoušení způsobilosti: Ing. Jiří Nový

Cena za účast na programu zkoušení způsobilosti:

PT 2631 (E02/V/2024): 12 500,- Kč + 21 % DPH

PT/MP 1991, NMPB Routes 96, NMPB Routes 2008, RLS 90, CNOSSOS-EU,
(E03/VSD/2024)

Název programu zkoušení způsobilosti: Výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku A ze silniční dopravy s použitím standardních výpočtových metodik

Místo konání: Praha

Datum konání: 2. pololetí 2024

Příjem přihlášek: do konce srpna 2024

Koordinátor zkoušení způsobilosti: Ing. Jiří Nový

Cena za účast na programu zkoušení způsobilosti:

PT MP1991 (E03/VSD/2024): 15 000,- Kč + 21 % DPH

 

 

 

V případě zájmu o jiný program zkoušení způsobilosti prosíme, abyste nám svůj návrh sdělili do konce června 2023 a pokud bude o tento program dostatečný počet zájemců, bude zkouška realizována. Návrhy zasílejte na e-mail: infoZZ@ekolagroup.cz.