Zkoušení způsobilosti

Poskytovatel zkoušení způsobilosti (ZZ) EKOLA group č. 7011, pracoviště společnosti EKOLA group, akreditované ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17043:2010, organizuje programy zkoušení způsobilosti.

Pozvánka k účasti na program zkoušení způsobilosti

Vážení kolegové, stejně jako v uplynulých letech organizuje akreditovaný Poskytovatel zkoušení způsobilosti EKOLA group v roce 2018 programy zkoušení způsobilosti. Pro rok 2018 je připraven program v oblasti výpočtu hluku ze silniční dopravy.

 

Pro letošní rok je připraven následující program zkoušení způsobilosti:

 

1.PT/1996 (E01/SD/2019)

Název programu zkoušení způsobilosti: Měření hladin akustického tlaku dle ČSN ISO 1996-1, ČSN ISO 1996-2(Měření hluku ze silniční dopravy)

Termín konání:  duben-říjen 2019

Více informací k této ZZ naleznete zde.

 

2.PT/1996 (E02/SB/2019)

Název programu zkoušení způsobilosti: Měření hladin akustického tlaku dle ČSN ISO 1996-1, ČSN ISO 1996-2(Měření hluku v chráněném vnitřním prostoru stavby – stacionární zdroj hluku)

Termín konání: říjen/listopad 2019

Více informací k této ZZ naleznete zde.


3.PT/9612 (E03/PP/2019)

Název programu zkoušení způsobilosti: Měření hladin akustického tlaku dle ČSN EN ISO 9612(Měření hluku v pracovním prostředí)

Termín konání: říjen/listopad 2019

Více informací k této ZZ naleznete zde.

4.PT/5349 (E04/V/2019)

Název programu zkoušení způsobilosti: Měření vibrací dle ČSN EN ISO 5349(Měření vibrací přenášených na ruce při práci s ručním mechanizovaným nářadím)

Termín konání: říjen/listopad 2019

Více informací k této ZZ naleznete zde.


5.PT/3382 (E05/D/2019)

Název programu zkoušení způsobilosti: Měření vibrací dle ČSN EN ISO 5349(Měření vibrací přenášených na ruce při práci s ručním mechanizovaným nářadím)

Termín konání: říjen/listopad 2019

Více informací k této ZZ naleznete zde.


PT/MP1991, NMPB Routes 96, NMPB Routes 2008, RLS 90 (E01/VSD/2018)

Název programu zkoušení způsobilosti: Výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku A ze silniční dopravy s použitím standardních výpočtových metodik

Termín konání:  Březen-duben 2019

Více informací k této ZZ naleznete zde.


 

Přehled akreditovaných programů zkoušení způsobilosti (ZZ):

Měření akustického tlaku dle

ČSN EN ISO 9612,
Věstník MZ ČR, 2013, částka 4, část 4

ČSN ISO 1996
OVZ-32.0-19.2.07/6306

ČSN EN ISO 11201
ČSN EN ISO 11202
ČSN EN ISO 11203
ČSN EN ISO 11204

Určení akustického výkonu dle

ČSN EN ISO 3744
ČSN EN ISO 3746

Určení vzduchové a kročejové neprůzvučnosti dle
ČSN EN ISO 16283 a ČSN EN ISO 717

Měření doby dozvuku dle
ČSN EN ISO 3382

Měření vibrací dle
ČSN EN ISO 5349

Výpočet hluku z dopravy dle:

MP1991, NMPB Routes 96, NMPB Routes 2008, RLS 90

dle Schall03, SRMII

 

 

 


Kalendář akcí


Březen- duben 2019

NMPB Routes 96, NMPB Routes 2008, RLS 90 (E01/VSD/2019)

Výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku A ze silniční dopravy s použitím standardních výpočtových metodik

více »

Duben – prosinec 2019

PT/1996 (E01/SD/2019)

Měření hladin akustického tlaku dle ČSN ISO 1996-1, ČSN ISO 1996-2(Měření hluku ze silniční dopravy)

více »

Říjen/listopad 2019

PT/1996 (E02/SB/2019)

Měření hladin akustického tlaku dle ČSN ISO 1996-1, ČSN ISO 1996-2(Měření hluku ze silniční dopravy),

více »

Říjen / listopad 2019

PT/9612 (E03/PP/2019)

Měření hladin akustického tlaku dle ČSN EN ISO 9612(Měření hluku v pracovním prostředí)

více »

Říjen / listopad 2019

PT/5349 (E04/V/2019)

Měření vibrací dleČSN EN ISO 5349(Měření vibrací přenášených na ruce při práci s ručním mechanizovaným nářadím)

více »

Říjen / listopad 2019

PT/3382 (E05/D/2019)

Měření doby dozvuku dle ČSN EN ISO 3382

více »

Naši partneři


Logo Norsonic Logo DataKustik Logo G.R.A.S.

EU