Zkoušení způsobilosti

Poskytovatel zkoušení způsobilosti (ZZ) EKOLA group č. 7011, pracoviště společnosti EKOLA group, akreditované ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17043:2010, organizuje programy zkoušení způsobilosti.

Pozvánka k účasti na program zkoušení způsobilosti

Vážení kolegové, stejně jako v uplynulých letech organizuje akreditovaný Poskytovatel zkoušení způsobilosti EKOLA group v roce 2022 jsou připraveny následující programy zkoušení způsobilosti:

  1. Měření hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb – hluk z provozu stacionárního zdroje hluku
  2. Měření hluku v pracovním prostředí
  3. Měření vibrací přenášených na ruce

1. PT 1996 (E01/SB/2022)

Název programu zkoušení způsobilosti: Měření hladin akustického tlaku dle ČSN ISO 1996-1, ČSN ISO 1996-2 (Měření hluku z provozu stacionárního zdroje hluku).

Místo konání: Praha

Datum konání: 2. pololetí 2022

Příjem přihlášek: do konce června 2022

Koordinátor zkoušení způsobilosti: Ing. Jiří Nový

Cena za účast na programu zkoušení způsobilosti:

PT 1996 (E01/SB/2022): 11 850,- Kč + 21 % DPH

Možost přihlásit se zde.

2. PT 9612 (E02/PP/2022)

Název programu zkoušení způsobilosti: Měření hladin akustického tlaku dle ČSN EN ISO 9612
(Měření hluku v pracovním prostředí)

Místo konání: Praha

Datum konání: 2. pololetí 2022

Příjem přihlášek: do konce června 2022

Koordinátor zkoušení způsobilosti: Ing. Jiří Nový

Cena za účast na programu zkoušení způsobilosti:

PT 9612 (E02/PP/2022): 11 850,- Kč + 21 % DPH

Možnost přihlásit se zde.

3. PT 5349 (E03/V/2022)

Název programu zkoušení způsobilosti: Měření vibrací dle ČSN EN ISO 5349-1, 2
(Měření vibrací přenášených na ruce při práci s ručním mechanizovaným nářadím)

Místo konání: Praha

Datum konání: 2. pololetí 2022

Příjem přihlášek: do konce června 2022

Koordinátor zkoušení způsobilosti: Ing. Jiří Nový

Cena za účast na programu zkoušení způsobilosti:

PT 5349 (E03/V/2022): 11 850,- Kč + 21 % DPH

Možnost přihlásit se zde.

 

4. PT 16283, 717 (E04/N/2022)

Název programu zkoušení způsobilosti: Měření vzduchové neprůzvučnosti dle ČSN EN ISO 16283-1 + ČSN EN ISO 717-1
(Měření vzduchové neprůzvučnosti).

Místo konání: Praha

Datum konání: 2. pololetí 2022

Příjem přihlášek: do konce srpna 2022

Koordinátor zkoušení způsobilosti: Ing. Jiří Nový

Cena za účast na programu zkoušení způsobilosti:

PT 16283, 717 (E04/N/2022): 11 850,- Kč + 21 % DPH

Možnost přihlásit se zde.

 

V případě zájmu o jiný program zkoušení způsobilosti prosíme, abyste nám svůj návrh sdělili do konce června 2022 a pokud bude o tento program dostatečný počet zájemců, bude zkouška realizována. Návrhy zasílejte na e-mail: infoZZ@ekolagroup.cz.


Poskytovatel programu zkoušení způsobilosti:
Poskytovatel zkoušení způsobilosti EKOLA group

akreditovaný ČIA pod č. 7011

Mistrovská 4

108 00 Praha 10

Poskytnutí slevy:

10 % z celkové ceny

  • stálí zákazníci (pravidelná každoroční účast)
  • více měřicích skupin z jedné organizace

Storno podmínky:

V případě zrušení objednávky účasti na programu zkoušení způsobilosti ve lhůtě kratší než 2 dny před konáním a v případě neomluvené neúčasti přihlášené měřicí skupiny, se účastník zavazuje uhradit poskytovateli zkoušení způsobilosti plnou částku. Účast je nutné omluvit telefonicky 777 112 044 a elektronicky na e-mail infoZZ@ekolagroup.cz.

Objednávky zašlete na výše uvedenou adresu, upřednostňujeme elektronickou cestu komunikace na adresu infoZZ@ekolagroup.cz

Přihlášeným účastníkům budou zaslány elektronicky podrobné instrukce o organizaci programu zkoušení a informace o položce zkoušení způsobilosti nejpozději 1 měsíc před realizací zkoušky způsobilosti, v případě opožděného zaslání přihlášky budou instrukce zaslány obratem po přijetí přihlášky.

V případě nedostatečného počtu přihlášených účastníků pro konkrétní program, nebude program v daném roce realizován, přihlášení účastníci budou o této skutečnosti informováni nejpozději měsíc před avizovaným termínem.

Při vyhodnocení programu zkoušení způsobilosti bude dodržena zásada důvěrnosti, výsledky jednotlivých účastníků budou v závěrečné zprávě uváděny anonymně (kód laboratoře bude měřicí skupině přidělen před zahájením zkoušky). Bez písemného souhlasu účastníka nesmí být výsledky s uvedením přesné identifikace účastníka sděleny třetí straně.

Praha, 24. 1. 2022

 


Kalendář akcí


2. pololetí 2022

PT 1996 (E01/SB/2022)

Zkoušení způsobilosti: Měření hladin akustického tlaku dle ČSN ISO 1996-1, ČSN ISO 1996-2

více »

2. pololetí 2022

PT 9612 (E02/PP/2022)

Zkoušení způsobilosti: Měření hladin akustického tlaku dle ČSN EN ISO 9612

více »

2. pololetí 2022

PT 5349 (E03/V/2022)

Zkoušení způsobilosti: Měření vibrací dle ČSN EN ISO 5349-1, 2

více »

2. pololetí 2022

PT 16283, 717 (E04/N/2022)

Měření vzduchové neprůzvučnosti dle ČSN EN ISO 16283-1 + ČSN EN ISO 717-1 (Měření vzduchové neprůzvučnosti)

více »

Naši partneři


Logo Norsonic Logo DataKustik Logo G.R.A.S.

EU