Zkoušení způsobilosti: Výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku A ze silniční dopravy

PT/MP 1991, NMPB Routes 96, NMPB Routes 2008, RLS 90, RLS 19, CNOSSOS-EU, Česká výpočtová metodika

(E01/VSD/2023)

Název programu zkoušení způsobilosti: Výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku A ze silniční dopravy s použitím standardních výpočtových metodik

Místo konání: Praha

Datum konání: 2. pololetí 2023

Příjem přihlášek: do konce srpna 2023

Koordinátor zkoušení způsobilosti: Ing. Jiří Nový

Cena za účast na programu zkoušení způsobilosti:

PT MP1991 (E01/VSD/2023): 15 000,- Kč + 21 % DPH

Poskytovatel programu zkoušení způsobilosti:

Poskytovatel zkoušení způsobilosti EKOLA group, spol. s r.o.
akreditovaný ČIA pod č. 7011
Mistrovská 4
108 00 Praha 10

Přihlášení:

Možno online - zde dole na stránce.

Případně si stáhněte přihlášku zde a zašlete ji na email infoZZ@ekolagroup.cz

Poskytnutí slevy:

10 % z celkové ceny

  • stálí zákazníci (pravidelná každoroční účast)
  • více měřicích skupin z jedné organizace

Storno podmínky:

V případě zrušení objednávky účasti na programu zkoušení způsobilosti ve lhůtě kratší než 2 dny před konáním a v případě neomluvené neúčasti přihlášené měřicí skupiny, se účastník zavazuje uhradit poskytovateli zkoušení způsobilosti plnou částku. Účast je nutné omluvit telefonicky 777 112 044 a elektronicky na e-mail infoZZ@ekolagroup.cz.

Objednávky zašlete na výše uvedenou adresu, upřednostňujeme elektronickou cestu komunikace na adresu infoZZ@ekolagroup.cz

Přihlášeným účastníkům budou zaslány elektronicky podrobné instrukce o organizaci programu zkoušení a informace o položce zkoušení způsobilosti nejpozději 1 měsíc před realizací zkoušky způsobilosti, v případě opožděného zaslání přihlášky budou instrukce zaslány obratem po přijetí přihlášky.

V případě nedostatečného počtu přihlášených účastníků pro konkrétní program nebude program v daném roce realizován, přihlášení účastníci budou o této skutečnosti informováni nejpozději měsíc před avizovaným termínem.

Při vyhodnocení programu zkoušení způsobilosti bude dodržena zásada důvěrnosti, výsledky jednotlivých účastníků budou v závěrečné zprávě uváděny anonymně (kód laboratoře bude měřicí skupině přidělen před zahájením zkoušky). Bez písemného souhlasu účastníka nesmí být výsledky s uvedením přesné identifikace účastníka sděleny třetí straně.

Praha, 16. 1. 2023Přihláška

Údaje o firmě:

Fakturační adresa:

Kontakt na účastníka: